Verklig huvudman

Många föreningar har i dagarna fått e-post från Bolagsverket om verklig huvudman.

Det har kommit en ny lag om registrering av verkliga huvudmän. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.Bakgrunden till lagen är ett nytt penningtvättsdirektiv som antogs år 2015. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän. I Sverige är det Bolagsverket som för detta register och alla bostadsrättsföreningar är skyldiga att göra en anmälan.

I de flesta bostadsrättsföreningar har en medlem en röst och om flera äger en bostadsrätt tillsammans så brukar de bara ha en röst gemensamt. Det är ovanligt i bostadsrättsföreningar att det finns avtal om att utse styrelseledamöter eller kontrollera röster. Generellt kan man säga att om ingen i föreningen har ett andelstal på 25 procent eller mer så finns det sannolikt ingen verklig huvudman. Av detta följer att föreningar med fler än 6-7 medlemmar och med ungefär lika stora lägenheter och andelstal, har troligen ingen verklig huvudman. I de fall föreningen inte har någon verklig huvudman ska styrelsen helt enkelt anmäla att föreningen saknar verklig huvudman. På Bolagsverkets hemsida finns utförligare förklaringar och exempel som ger vägledning om hur just er förening ska bedömas.

Har ni inte anmält en e-postadress för er förening, passa då på att registrera den samtidigt som ni anmäler verklig huvudman. Då kommer föreningen automatiskt att få ett e-postmeddelande varje gång det kommer in en ändring till Bolagsverket om föreningen.

Läs mer på bolagsverket.se och verksamt.se, där finns mer information.

Nyhetsarkiv

  • Verklig huvudman

    Många föreningar har i dagarna fått e-post från Bolagsverket om verklig huvudman.

    Läs mer
  • Ny hemsida

    Välkommen till vår nya hemsida. Här kan du läsa om de tjänster vi erbjuder men även hitta referenser på arbeten vi tidigare gjort.

    Läs mer